CÂMPINA

Informații


Denumirea entitatii: SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE ȘI EXPLOATARE A PIEȚEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPIULUI CÂMPINA (SPAEPCA Câmpina)
Reprezentant legal: ALEXANDRA TUDOR
Sediu: Municipiul Câmpina, str. Republicii, nr. 16A, jud. Prahova
Date de identificare entitate: CIF 18171690
Cont bancar: RO94TREZ24F875000203030X, Trezorerie
0344/108.513
piataagro@piatacampina.ro

Piețe


-