Scop

 • Misiune - ScopElaborarea şi implementarea de strategii pentru exploatarea unitară şi transparentă a pieţelor agroalimentare pentru asigurarea serviciilor de calitate în concordanţă cu cerinţele europene privind comerţul cu produse agroalimentare;Promovarea si susţinerea unor puncte de vedere pertinente cu privire la domeniul administrării pieţelor publice şi înaintarea acestora autorităţilor competente;
 • Analizarea diferitelor probleme legate de administrarea pieţelor publice şi formularea de propuneri în vederea îmbunătăţirii legislaţiei în domeniu;
 • Activităţi de lobby pe lângă instituţiile competente în vederea protejării pieţelor publice ca şi componentă importantă a domeniului public de interes local în vederea creării unui statut de placă turnantă a produselor agricole româneşti şi prin aceasta de sprijinire a producţiei şi valorificării preferenţiale a produselor agricole româneşti;
 • Valorificarea experienţei administrative acumulate şi îmbunătăţirea serviciilor publice oferite;
 • Cooperarea cu instituţii şi autorităţi publice, cu persoane juridice de drept privat din ţară sau străinătate;
 • Apărarea intereselor membrilor de practici concurenţiale abuzive sau neloiale;
 • Promovarea produselor agricole tradiţionale;
 • Identificarea problemelor reale și concrete cu care se confruntă membrii asociației în aplicarea unor prevederi ale legislației ce le reglementează activitatea și elaborarea și înaintarea către autoritățile locale și naționale competente memorii fundamentate pentru înlăturarea inadvertențelor și eliminarea dificultăților, realizarea unei intermedieri constructive pentru armonizarea legislației în domeniu cu specificul activității operatorilor economici care administrează piețe publice agroalimentare.

Acțiuni

 • Misiune - AcțiuniIniţierea de discuţii cu asociaţii ale agenţilor economici şi producătorilor agricoli care să ducă la protejarea intereselor consumatorilor, la îmbunătăţirea serviciilor publice oferite şi la aplicarea unitară a legislaţiei;
 • Organizarea de întruniri periodice ale membrilor săi (la care vor avea acces, la invitaţia asociaţiei, şi reprezentanţi ai autorităţilor publice şi ai persoanelor juridice de drept privat);
 • Organizareade sesiuni de informare si comunicare cu scopul perfecţionării pregătirii de specialitate a membrilor săi si pentru schimburi de experienţă;
 • Organizarea de târguri şi expoziţii;
 • Înaintarea de propuneri autorităţilor competente cu scopul îmbunătăţirii cadrului legislativ și colaborarea cu structurile pentru relația cu mediul asociativ din cadrul Camerelor Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, aparatului de lucru al Guvernului, instituţiei Avocatul Poporului, autorităţilor administrative autonome, ministerelor, al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi autorităţilor administraţiei publice locale;
 • Participarea la dezbaterile publice desfăşurate pentru colaborarea actelor normative;
 • Desfăşurarea, cu caracter accesoriu, de activităţi economice direct sau prin intermediul societăţilor comerciale înfiinţate pentru obţinerea de fonduri necesare realizării scopului asociaţiei;
 • Colaborarea cu camerele agricole judeţene.