Asociaţia Administratorilor de Pieţe din România, s-a înființat în data de 11.04.2013 ca persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, apolitică, cu sediul în loc. Sibiu, Calea Şurii Mari, nr.16 A, fiind organizată şi funcţionând în baza prevederilor OG nr.26/2000.
Raţionamentul principal care a stat la baza constituirii Asociaţiei Administratorilor de Pieţe din România este acela al reprezentării şi apărării intereselor comune ale membrilor, pornind de la principiul conform căruia constituirea în asociaţii asigură o putere crescută a opiniilor exprimate în societate, o forţă mai mare în promovarea unor scopuri comune.
În prezent asociația are 37 de entităţi membre (instituţii şi societăţi comerciale), de pe întreg teritoriul României, toate având atribuţii în domeniul administrării pieţelor şi oboarelor din localităţile de provenienţă.
AAPR este membră din anul 2013 în cadrul WUWM – Uniunii Mondiale a Piețelor cu Amănuntul și En-gros, asociație internațională non-profit dedicată promovării schimbului internațional de informații privind piețele en-gros și cu amănuntul, cu scopul de a îmbunătăți construcția lor, organizarea și managementul.

 

Colaboratori/parteneri

 • Senatul României – Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
 • Camera Deputaților – Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
 • Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
 • Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
 • Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și Siguranța Alimentelor
 • Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
 • Asociația Municipiilor din România
 • Asociația Comunelor din România
 • Uniunea Mondială a Piețelor de Gros WUWM
 • Asociații profesionale ale producătorilor agricoli

Model economic privit ca interfața dintre producător și consumator

 • PRODUCĂTORUL AGRICOL are PRIORITATE ÎN PIAȚĂ!
 • Peste 250 de piețe agroalimentare, mixte și volante
 • Peste 5 piețe en-gros
 • Peste 17.500 de tarabe
 • Peste 10.000 de spații comerciale
 • Piața reprezintă tradiție și, totodată, nucleul comercial și social de referință pentru fiecare oraș;
 • Piețele sunt modalitatea de dezvoltare a comunității, ceea ce înseamnă locuri de muncă și veniturile pentru familiile celor care trăiesc din ce cultivă și comercializează;
 • Piața generează venituri pentru mii de familii din fiecare județ al României, atât în mediu rural, cât și din cel urban, unde vânzarea produselor în piață este veriga care închide ciclul de producție
 • La nivel european și național piețele sunt model economic, o interfață între producător și consumator. Asta pentru că în piețe există ansamble de spații comerciale care oferă posibilitatea vânzării de produse diversificate, atât alimentare, cât și nealimentare, dar și desfășurării activității pentru ateliere de reparații și servicii etc.

 

Beneficii:

Pentru producători:

 • Loc de vânzare: accesibil fiecărui producător agricol, atât la sectorul legume-fructe, cât și în halele de carne, lactate și pește;
 • Asigură întâlnirea directă dintre producător și consumator;
 • Cel mai ieftin punct de vânzare, cu încasarea directă a contravalorii produselor;
 • Se poate închiria zilnic, săptămânal sau anual;
 • Logistică și infrastructură, servicii și produse necesare vânzării: locul de vânzare, spațiul de depozitare, cântare, garanția spațiului rezervat;
 • Amplasarea pieței în centrul orașului asigură vadul comercial;

Pentru antreprenori și companii:

 • Spații comerciale:
  • Chirii accesibile și vad asigurat;
  • Fiecare antreprenor sau manager din domeniul alimentar, nealimentar sau din zona serviciilor poate închiria spațiu într-o piață, pe care îl poate amenaja conform modelului de business al afacerii sale;
  • Locații ideale pentru Start-up-uri, pentru afaceri la început de drum, pentru testarea unor noi concepte de business;
  • AAPR vă poate sprijini în închirierea simultană de spații comerciale în piețele membre, astfel încât să puteți dezvolta lanțuri de magazine la nivel național;
 • Parteneriate la toate evenimentele organizate de AAPR pe parcursul anului în administrațiile/piețele membre.
  • Campanii de distribuire materiale publicitare sau alte activități comune;
  • Organizarea de spații expoziționale în zone de maximă vizibilitate pentru expunerea materialelor/produselor, echipamentelor etc.;
  • Expunerile pot fi adresate producătorilor agricoli, societăților comerciale sau consumatorilor;

Pentru consumatori:

 • Piața oferă contact direct cu producătorul agricol;
 • Consumatorul are garanția produsului proaspăt, de calitate și cu gust;
 • Dintr-o gamă largă de produse, consumatorul are posibilitatea de a-și alege singur produsul dorit, de a-l gusta și negocia prețul;
 • Diversitatea produselor;
 • Semnalizarea corespunzătoare a sectoarelor alimentare și nealimentare;
 • Prezența consumatorului în piață garantează continuarea și menținerea tradiției, precum și a producției autohtone;
 • Consumatorul sprijină producătorul român, micul întreprinzător, economia locală și contribuie la dezvoltarea economiei naționale.

 

Scop

 • Misiune - ScopElaborarea şi implementarea de strategii pentru exploatarea unitară şi transparentă a pieţelor agroalimentare pentru asigurarea serviciilor de calitate în concordanţă cu cerinţele europene privind comerţul cu produse agroalimentare;Promovarea si susţinerea unor puncte de vedere pertinente cu privire la domeniul administrării pieţelor publice şi înaintarea acestora autorităţilor competente;
 • Analizarea diferitelor probleme legate de administrarea pieţelor publice şi formularea de propuneri în vederea îmbunătăţirii legislaţiei în domeniu;
 • Activităţi de lobby pe lângă instituţiile competente în vederea protejării pieţelor publice ca şi componentă importantă a domeniului public de interes local în vederea creării unui statut de placă turnantă a produselor agricole româneşti şi prin aceasta de sprijinire a producţiei şi valorificării preferenţiale a produselor agricole româneşti;
 • Valorificarea experienţei administrative acumulate şi îmbunătăţirea serviciilor publice oferite;
 • Cooperarea cu instituţii şi autorităţi publice, cu persoane juridice de drept privat din ţară sau străinătate;
 • Apărarea intereselor membrilor de practici concurenţiale abuzive sau neloiale;
 • Promovarea produselor agricole tradiţionale;
 • Identificarea problemelor reale și concrete cu care se confruntă membrii asociației în aplicarea unor prevederi ale legislației ce le reglementează activitatea și elaborarea și înaintarea către autoritățile locale și naționale competente memorii fundamentate pentru înlăturarea inadvertențelor și eliminarea dificultăților, realizarea unei intermedieri constructive pentru armonizarea legislației în domeniu cu specificul activității operatorilor economici care administrează piețe publice agroalimentare.

 

Acțiuni

 • Misiune - AcțiuniIniţierea de discuţii cu asociaţii ale agenţilor economici şi producătorilor agricoli care să ducă la protejarea intereselor consumatorilor, la îmbunătăţirea serviciilor publice oferite şi la aplicarea unitară a legislaţiei;
 • Organizarea de întruniri periodice ale membrilor săi (la care vor avea acces, la invitaţia asociaţiei, şi reprezentanţi ai autorităţilor publice şi ai persoanelor juridice de drept privat);
 • Organizareade sesiuni de informare si comunicare cu scopul perfecţionării pregătirii de specialitate a membrilor săi si pentru schimburi de experienţă;
 • Organizarea de târguri şi expoziţii;
 • Înaintarea de propuneri autorităţilor competente cu scopul îmbunătăţirii cadrului legislativ și colaborarea cu structurile pentru relația cu mediul asociativ din cadrul Camerelor Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, aparatului de lucru al Guvernului, instituţiei Avocatul Poporului, autorităţilor administrative autonome, ministerelor, al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi autorităţilor administraţiei publice locale;
 • Participarea la dezbaterile publice desfăşurate pentru colaborarea actelor normative;
 • Desfăşurarea, cu caracter accesoriu, de activităţi economice direct sau prin intermediul societăţilor comerciale înfiinţate pentru obţinerea de fonduri necesare realizării scopului asociaţiei;
 • Colaborarea cu camerele agricole judeţene.