Asociaţia Administratorilor de Pieţe din România este persoană juridică de drept privat, fară scop patrimonial, apolitică.

Ideea înfiinţării unei asociaţii a administratorilor de pieţe din România a apărut ca urmare a necesităţii creării unei proceduri unitare şi transparente în vederea exploatării pieţelor agroalimentare, pentru asigurarea serviciilor de calitate în concordanţă cu cerinţele europene privind comerţul cu produse agroalimentare, valorificării experienţei administrative acumulate şi îmbunătăţirii serviciilor publice oferite.

Asociaţia Administratorilor de Pieţe din România este alcătuită din 37 de entităţi (instituţii şi societăţi comerciale) de pe întreg teritoriul României, inclusiv din Capitală, toate având atribuţii în domeniul administrării pieţelor şi oboarelor din localităţile de provenienţă.

 

Organele de conducere

Adunarea generală
Adunarea generală

ALEXANDRIA – Servicii Publice Alexandria SRL
BAIA MARE – Serviciul Public Ambient Urban
BACĂU – Direcția Administrare Piețe
BUCUREȘTI SECTOR 1 – Administrația Piețelor Sector 1
BUCUREȘTI SECTOR 2 – Administrația Piețelor Sector 2
BUCUREȘTI SECTOR 2 – CI-CO – HALELE CENTRALE OBOR
BUCUREȘTI SECTOR 6 – Administrația Comercială Sector 6
BÂRLAD – Direcția pentru Administrarea Piețelor, Parcărilor și Cimitirelor
BUZĂU – Piețe, Târguri și Oboare S.A.
BRAȘOV– Serviciul Pubic Administrare Piețe Brașov
BRĂILA – Administraţia Pietelor şi Târgurilor S.A
CÂMPIA TURZII – Serviciul Public Administrarea Piețelor și Exploatarea Platformelor Comerciale
CÂMPULUNG MUSCEL – Servicii Comunitare Muscel S.R.L.
CĂLĂRAȘI – Serviciu Public Pieţe şi Oboare Călărași
CLUJ NAPOCA – Administrația Piețelor și Oboarelor S.A.
CLUJ – Centru Agro Transilvania Cluj S.A.
CONSTANȚA – Administrația Fondului Imobiliar S.R.L.
CRAIOVA – Piețe și Târguri Craiova S.R.L.
DROBETA TURNU SEVERIN – Piețe și Târguri Drobeta S.R.L.
FĂGĂRAȘ – Piețe, Târguri și Oboare Făgăral S.R.L.
FOCȘANI – Administraţia Pieţelor Focşani S.A.
GALAȚI – Administrarea Piețelor Agroalimentare Galați S.A.
IAȘI – Ecopiaţa S.A.
MEDIAȘ – Piața Prim-Com S.A.
PITEȘTI – Salpitflor Green S.A.
PIATRA NEAMȚ – Compania Municipală de Investiții Urban S.A.
PLOIEȘTI – Hale și Piețe S.A.
PETROȘANI – Serviciul Public Administrare Piețe Petroșani
REȘIȚA – Piețe Reșița S.A.
RÂMNICU VÂLCEA – Piețe Prest S.A.
SATU MARE – Administraţia Domeniului Public Satu Mare
SIBIU – Pieţe Sibiu S.A
TIMIȘOARA – Piețe S.A.
TÂRGU MUREȘ – Administrator Imobile şi Pieţe S.R.L.
TULCEA – Agropiețe S.A.
TECUCI – Piețe Prest Tec S.R.L.
VASLUI – Direcția Administrare Piețe, Târguri și Oboare Vaslui

Consiliul director
Consiliul director

Președinte – dir. gen. TEODOR IOAN BIRȚ – Piețe Sibiu SA

Vicepreședinte – dir. gen. CRISTIAN VODĂ BOZAI – Administrația Domeniului Public Satu Mare

Membru – dir. gen. VASILE MANEA – Serviciul Public Piețe și Oboare Călărași

Membru – dir. gen. VALER UJICĂ – Administrator Imobile și Piețe SRL T.g Mureș

Membru – dir. gen. ALIN MĂRĂCINE – Piețe și Târguri Craiova S.R.L

Membru – dir. gen. MELUȚA DRĂGUȚ – Administrația Piețelor și Târgurilor SA Brăila

Membru – dir. gen. CRISTINEL NECHITA – Direcția Administrarea Piețe, Târguri și Oboare

Comisia de cenzori
Comisia de cenzori

Dir. gen. TEODOR ISTRATE – SC Piața Prim Com SA Mediaș

Dir. gen. MELUȚA DRĂGUȚ – SC Administrația Piețelor și Târgurilor SA Brăila

Dir. gen. DUMITRU POALELUNGI – Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A. Galaţi

 

Structura organizatorică

Comisia juridică
Comisia juridică

dir. gen. TEODOR IOAN BIRȚ – S.C. Pieţe Sibiu S.A.

dir. gen. GABRIEL RĂZVAN LUNGU – S.C. Hale şi Pieţe S.A. Ploieşti

dir. gen. RODICA PASCALE – S.C. Agropieţe S.A. Tulcea

Comisia economică
Comisia economică

dir. gen. MELUȚA DRĂGUȚ – S.C. Administraţia Pietelor şi Târgurilor S.A Brăila;

dir. gen. DUMITRU POALELUNGI – S.C. Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A. Galaţi

dir. gen. VASILE MANEA – Serviciu Public Pieţe şi Oboare Călărași;

dir. gen. RADU BOTEZ – SC Ecopiața SA;

Comisia de management resurse umane
Comisia de management resurse umane

dir. gen. VALER UJICĂ – S.C. Administrator Imobile şi Pieţe S.R.L. Tg. Mureş;

dir. gen. RADU BOTEZ – SC Ecopiaţa SA Iaşi;

dir. gen. CRISTIAN VODĂ BOZAI – Administraţia Domeniului Public Satu Mare;

Comisia de analiză și prognoză
Comisia de analiză și prognoză

dir. gen. MIREL POP – S.C Piețe S.A. Timișoara;

dir. gen. MARIUS SABO – S.C. Centru Agro Transilvania Cluj S.A;

dir. gen. ALIN MĂRĂCINE – S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L;

dir. gen. CRISTINEL DUMBRAVĂ – Direcţia Administrația Piețelor Bacău;

dir. gen. RODICA PASCALE – S.C. Agropieţe S.A. Tulcea.

Comisia de relații internaționale
Comisia de relații internaționale

dir. gen. MARIUS SABO – S.C. Centru Agro Transilvania Cluj S.A;

dir. gen. MIREL POP – S.C Piețe S.A. Timișoara;

dir. gen. DUMITRU POALELUNGI – Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A. Galaţi;

Comisia de etică și disciplină
Comisia de etică și disciplină

dir. gen. MELUȚA DRĂGUȚ – S.C. Administraţia Pietelor şi Târgurilor S.A Brăila

dir. gen. CRISTINEL DUMBRAVĂ – Direcţia Administrația Piețelor Bacău

dir. gen. ELEVA IVAN – S.C. Pieţe, Târguri şi Oboare S.A Buzău;

dir. gen. ALIN MĂRĂCINE – S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L;

dir. gen. MIRCEA IOSIPESCU – Direcția pentru Administrarea Piețelor, Parcărilor și Cimitirelor Bârlad.