Asociaţia Administratorilor de Pieţe din România este persoană juridică de drept privat, fară scop patrimonial, apolitică.

Ideea înfiinţării unei asociaţii a administratorilor de pieţe din România a apărut ca urmare a necesităţii creării unei proceduri unitare şi transparente în vederea exploatării pieţelor agroalimentare, pentru asigurarea serviciilor de calitate în concordanţă cu cerinţele europene privind comerţul cu produse agroalimentare, valorificării experienţei administrative acumulate şi îmbunătăţirii serviciilor publice oferite.

Asociaţia Administratorilor de Pieţe din România este alcătuită din 24 de entităţi (instituţii şi societăţi comerciale) de pe întreg teritoriul României, inclusiv din Capitală, toate având atribuţii în domeniul administrării pieţelor şi oboarelor din localităţile de provenienţă.

 

Organele de conducere

Adunarea generală
Adunarea generală
Consiliul director
Consiliul director

Presedinte – Birţ Teodor Ioan
(S.C. Piețe Sibiu S.A. Sibiu)

Vicepreședinte – Zaharia Eugen
(S.C. Piețe S.A. Galați)

Membru- Emanuel Adrian Ilie
(S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești)

Membru- Popa Fănică
(S.C. Administrația Piețelor Focșani S.A.)

Membru- Nițu Robert
(Administrația Sector I București)

Membru- Fronescu Nicolae
(Exploatarea domeniului public și privat R.A. Constanța)

Membru: Vasile Cristina Doru
(Serviciul Public Administrarea Piețelor Brașov)

Comisia de cenzori
Comisia de cenzori

Mediaș

Baia Mare

Vaslui

 

Structura organizatorică

Comisia juridică
Comisia juridică

Sibiu

Ploiești

Brașov

Comisia economică
Comisia economică

Satu Mare

Călărași

Galați

Comisia de management resurse umane
Comisia de management resurse umane

Târgu Mureș

Brăila

Iași

Comisia de analiză și prognoză
Comisia de analiză și prognoză

Satu Mare

Baia Mare

Sector 1

Sector 2

Slobozia

Câmpia Turzii

Vaslui

Comisia de relații internaționale
Comisia de relații internaționale

Botoșani

Timișoara

Galați

Comisia de etică și disciplină
Comisia de etică și disciplină

Constanța

Ploiești

Brăila

Vaslui

Focșani