Asociaţia Administratorilor de Pieţe din România este persoană juridică de drept privat, fară scop patrimonial, apolitică.

Ideea înfiinţării unei asociaţii a administratorilor de pieţe din România a apărut ca urmare a necesităţii creării unei proceduri unitare şi transparente în vederea exploatării pieţelor agroalimentare, pentru asigurarea serviciilor de calitate în concordanţă cu cerinţele europene privind comerţul cu produse agroalimentare, valorificării experienţei administrative acumulate şi îmbunătăţirii serviciilor publice oferite.

Asociaţia Administratorilor de Pieţe din România este alcătuită din 24 de entităţi (instituţii şi societăţi comerciale) de pe întreg teritoriul României, inclusiv din Capitală, toate având atribuţii în domeniul administrării pieţelor şi oboarelor din localităţile de provenienţă.

 

Organele de conducere

Adunarea generală
Adunarea generală
Consiliul director
Consiliul director

Președinte – dir. gen. TEODOR IOAN BIRȚ – SC Piețe Sibiu SA

Vicepreședinte – dir. gen. CRISTIAN VODĂ BOZAI – Administrația Domeniului Public Satu Mare

Membru – dir. gen. CRISTINEL STĂRICĂ – SC Ecopiața SA Iași

Membru – dir. gen. VASILE MANEA – Serviciul Public Piețe și Oboare Călărași

Membru – dir. gen. VALER UJICĂ – SC Administrator Imobile și Piețe SRL T.g Mureș

Membru – dir. gen. ALIN MĂRĂCINE – S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L

Membru – dir. gen. MELUȚA DRĂGUȚ – SC Administrația Piețelor și Târgurilor SA Brăila

Comisia de cenzori
Comisia de cenzori

Dir. gen. TEODOR ISTRATE – SC Piața Prim Com SA Mediaș

Dir. gen. MELUȚA DRĂGUȚ – SC Administrația Piețelor și Târgurilor SA Brăila

Dir. gen. MARCELA DANIELA COSTEA – Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A. Galaţi

 

Structura organizatorică

Comisia juridică
Comisia juridică

dir. gen. TEODOR IOAN BIRȚ – S.C. Pieţe Sibiu S.A.

dir. gen. MARIUS LUNGU – S.C. Hale şi Pieţe S.A. Ploieşti

dir. gen. RODICA PASCALE – S.C. Agropieţe S.A. Tulcea

Comisia economică
Comisia economică

dir. gen. MELUȚA DRĂGUȚ – S.C. Administraţia Pietelor şi Târgurilor S.A Brăila;

dir. gen. MARCELA DANIELA COSTEA – S.C. Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A. Galaţi

dir. gen. MARIUS LĂCĂTUȘ – Administrația Piețelor Sector 6 București;

dir. gen. VASILE MANEA – Serviciu Public Pieţe şi Oboare Călărași;

dir. gen. CRISTINEL STĂRICĂ – SC Ecopiața SA;

Comisia de management resurse umane
Comisia de management resurse umane

dir. gen. VALER UJICĂ – S.C. Administrator Imobile şi Pieţe S.R.L. Tg. Mureş;

dir. gen. CRISTINEL STĂRICĂ – SC Ecopiaţa SA Iaşi;

dir. gen. CRISTIAN VODĂ BOZAI – Administraţia Domeniului Public Satu Mare;

Comisia de analiză și prognoză
Comisia de analiză și prognoză

dir. gen. LIVIU COCEAN – S.C Piețe S.A. Timișoara;

dir. gen. MARIUS SABO – S.C. Centru Agro Transilvania Cluj S.A;

dir. gen. ALIN MĂRĂCINE – S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L;

dir. gen. CRISTINEL DUMBRAVĂ – Direcţia Administrația Piețelor Bacău;

dir. gen. RODICA PASCALE – S.C. Agropieţe S.A. Tulcea.

Comisia de relații internaționale
Comisia de relații internaționale

dir. gen. MARIUS SABO – S.C. Centru Agro Transilvania Cluj S.A;

dir. gen. LIVIU COCEAN – S.C Piețe S.A. Timișoara;

dir. gen. MARCELA DANIELA COSTEA – Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A. Galaţi;

Comisia de etică și disciplină
Comisia de etică și disciplină

dir. gen. MELUȚA DRĂGUȚ – S.C. Administraţia Pietelor şi Târgurilor S.A Brăila

dir. gen. CRISTINEL DUMBRAVĂ – Direcţia Administrația Piețelor Bacău

dir. gen. ALEXANDRU BUȘCU – S.C. Pieţe, Târguri şi Oboare S.A Buzău;

dir. gen. ALIN MĂRĂCINE – S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L;

dir. gen. MIRCEA IOSIPESCU – Direcția pentru Administrarea Piețelor, Parcărilor și Cimitirelor Bârlad.