Asociaţia Administratorilor de Pieţe din România este persoană juridică de drept privat, fară scop patrimonial, apolitică.

Ideea înfiinţării unei asociaţii a administratorilor de pieţe din România a apărut ca urmare a necesităţii creării unei proceduri unitare şi transparente în vederea exploatării pieţelor agroalimentare, pentru asigurarea serviciilor de calitate în concordanţă cu cerinţele europene privind comerţul cu produse agroalimentare, valorificării experienţei administrative acumulate şi îmbunătăţirii serviciilor publice oferite.

Asociaţia Administratorilor de Pieţe din România este alcătuită din 24 de entităţi (instituţii şi societăţi comerciale) de pe întreg teritoriul României, inclusiv din Capitală, toate având atribuţii în domeniul administrării pieţelor şi oboarelor din localităţile de provenienţă.

 

Organele de conducere

Adunarea generală
Adunarea generală
Consiliul director
Consiliul director

Președinte – dir. gen. TEODOR IOAN BIRȚ – SC Piețe Sibiu SA

Vicepreședinte – dir. gen. CRISTIAN VODĂ BOZAI – Administrația Domeniului Public Satu Mare

Membru – dir. gen. CRISTINEL STĂRICĂ – SC Ecopiața SA Iași

Membru – dir. gen. MANEA VASILE – Serviciul Public Piețe și Oboare Călărași

Membru – dir. gen. VALER UJICĂ – SC Administrator Imobile și Piețe SRL T.g Mureș

Membru – dir. gen. MELUȚA DRĂGUȚ – SC Administrația Piețelor și Târgurilor SA Brăila

Membru – dir. gen. CLAUDIA LAVINIA IONESCU – SC Administrația Piețelor Focșani SA

Membru supleant – dir. gen. VIORICA SANDU – SC Administrația Piețelor Agroalimentare SA Galați

Membru supleant – dir. gen. DANIEL AUGUST – SC Piețe, Târguri și Oboare SA Buzău

Comisia de cenzori
Comisia de cenzori

Dir. gen. TEODOR ISTRATE – SC Piața Prim Com SA Mediaș

Dir. gen. ELEONORA GHEȚE – Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare

Dir. gen. CRISTI NECHITA – Direcția Administrare Piețe, Târguri și Oboare Vaslui

 

Structura organizatorică

Comisia juridică
Comisia juridică

dir. gen. Teodor Ioan Birț – S.C. Pieţe Sibiu S.A.

dir. gen. Mariana Pepelea – S.C. Hale şi Pieţe S.A. Ploieşti

dir. gen. Rodica Pascale – S.C. Agropieţe S.A. Tulcea

Comisia economică
Comisia economică

dir. gen. Viorica Sandu – S.C. Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A. Galaţi

dir. gen. Vasile Manea – Serviciu Public Pieţe şi Oboare Călărași;

dir. gen. Meluța Drăguț – S.C. Administraţia Pietelor şi Târgurilor S.A Brăila;

dir. gen. Tiberiu Drăgoiu – SC Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş SRL

dir. gen. Daniel August – S.C. Pieţe, Târguri şi Oboare S.A Buzău;

Comisia de management resurse umane
Comisia de management resurse umane

dir. gen. Valer Ujică – S.C. Administrator Imobile şi Pieţe S.R.L. Tg. Mureş;

dir. gen. Meluța Drăguț – S.C. Administraţia Pietelor şi Târgurilor S.A Brăila;

dir. gen. Cristinel Stărică – SC Ecopiaţa SA Iaşi;

dir. gen. Luiza Aurelia Mărtescu – Administraţia Pieţelor Sector I Bucureşti

dir. gen. Ioan Nasleu – S.C. Pieţe S.A. Timișoara;

Comisia de analiză și prognoză
Comisia de analiză și prognoză

dir. gen. Cristi Vodă Bozai – Administraţia Domeniului Public Satu Mare

dir. gen. Eleonora Ghețe – Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare

dir. gen. Luiza Aurelia Mărtescu -Administraţia Pieţelor Sector I Bucureşti

dir. gen. Ioana Filip – Serviciu Public Administraţia Pieţelor Câmpia Turzii

dir. gen. Cristi Nechita – Direcţia Administrare Pieţe Târguri şi Oboare Vaslui

Comisia de relații internaționale
Comisia de relații internaționale

dir. gen. Ioan Nasleu – S.C. Pieţe S.A. Timișoara

dir. gen. Viorica Sandu – S.C. Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A. Galaţi

Comisia de etică și disciplină
Comisia de etică și disciplină

dir. gen. Laurențiu Florin Enceanu – Exploatarea domeniului public şi privat RA Constanța

dir. gen. Mariana Pepelea – S.C. Hale şi Pieţe S.A. Ploieşti

dir. gen. Meluța Drăguț – S.C. Administraţia Pietelor şi Târgurilor S.A Brăila

dir. gen. Cristi Nechita – Direcţia Administrare Pieţe Târguri şi Oboare Vaslui

dir. gen. Claudia Lavinia Ionescu – S.C. Administraţia Pieţelor Focşani S.A. Focşani