PETROȘANI

Informații


Denumirea entitatii: SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR PETROȘANI
Reprezentant legal: MARIANA NIȚULESCU
Sediu: str. Nicolae Bălcescu, nr. 10, Petroșani, jud. Hunedoara, CP 332026
Date de identificare entitate: 4468960
Cont bancar: RO55TREZ24F705000203030X Trezoreria statului
0254/542.622
petrosani.spap@yahoo.ro

Piețe


Piața Centrală
Piața Dacia Aeroport
Micropiata Aeroport
Târgul săptămânal